Wordshop

Fra tanke til tekst

Dit behov afgør, hvor og hvordan jeg sætter ind i dit tekstarbejde. Du kan få sparring, redigering og skrevet tekster. Jeg har øje for sproglige løft, øget sammenhængskraft og finjustering af sætninger, der giver din tekst et klart og levende aftryk.

* Har du brug for teksthjælp til en specifik opgave?
* Ønsker du overblik og fastsættelse af rammer for din tekstopgave?
* Har du behov for en tekstkyndig, der leder/udfører arbejdet fra strøtanke til færdig tekst?

Her kan du få…

* Sat ord på tekstideer og -tanker
* Sparring på tekster (f.eks. hjemmesider, brochurer, kataloger og foredragsoplæg)
* Formidlingsmæssige løft (f.eks. sprogligt, styrke de aktive formuleringer, omrokering af tekstdele og sammenskrivning)
* Tekstproduktion (eventuelt inklusive research og interviewundersøgelse)

Hvornår?

Du kan få teksthjælp på ethvert tidspunkt i processen fra idefase, opstart, undervejs og til færdiggørelse eller komplet skrivning af tekster.

Læs hvad andre siger om mit arbejde.
Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.